Nepiecēšamie LMMAA iestašanai dokumenti :

  1. Jūsu organizācijas Reģistrācijas apliecība (kopija)       

  2. Jūsu organizācijas Statūti (kopija)

  3. LR uzņēmumu reģistra Lēmums par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā (kopija) 

  4. Iesniegums ( Forma Nr.1)          (Download)

  5. Kluba ankete (Forma Nr.2)         (Download)

  6. Trenera ankete (Forma Nr.3)      (Download)

  7. Sportistu saraksts (Forma Nr.4)   (Download)        

 

 

:

      

 

: